باسبار (شینه)

آنچه که در باسبارها مهم است هدایت الکتریکی و حرارتی بالا، خواص مکانیکی مناسب، مقاومت زیاد در مقابل خوردگی، خستگی و خزش و قابلیت شکل پذیری زیاد می باشد. باسبارهای مسی بهترین گزینه برای این شرایط می باشند.

قلع اندود کردن باسبارهای مسی باعث افزایش مقاومت به خوردگی می شود و بازدهی اتصالات را افزایش می دهد

باسبارهای مسی برای انتقال جریان الکتریکی و توزیع قدرت استفاده می شوند و در تابلوهای برق کاربرد فراوانی دارند. از آنجا که جریان عبوری از باسبارها زیاد است، هدایت الکتریکی محصول در اولویت می باشد