<p class=”text-justify”>کاربرد: جایگزین سایر عایق های سنتی و قدیمی نظیر: پشم شیشه، پشم سنگ، مل و ماستیک، فوم سفید رنگ و …، جهت عایق نمودن لوله های سرمایش و گرمایش، لوله های آب مصرفی، تأسیسات و …
<br>سایز: “3 تا “5/8
<br>ضخامت: 10میلیمتر، 13 میلیمتر و 19 میلیمتر
<br>مدل ها: ساده و با روکش آلومینیومی در ضخامت های : 130، 170، 230 و 400 میکرون
<br></p>