مقاطع برنجی

برنجها، گروه آلیاژی حاصل از آمیخته شدن دو فلز مس و روی است. ولی برای بهبود تراش پذیری برنجها معمولا ۲ تا ۳ درصد سرب نیز به آن افزوده می شود. مقاطع برنجی که محصولات اکسترودی هستند شامل انواع اشکال در سطح مقطع می باشند.

مقاطع برنجی تولیدی شامل دو گروه عمده هستند که عبارتند از مقاطع فورج و مقاطع تراش. مورد مصرف این گروه محصولی، در تولید شیرآلات آب و گاز می باشد. مقاطع فورج، مخصوص انجام فورج گرم هستند. ولی مقاطع تراش، برای انجام عملیات تراشکاری مورد مصرف قرار می گیرند.

:مقاطع مسی با ابعاد مختلف تحویل می شود. گستره ابعادی قابل تولید به شرح ذیل می باشد:

  میلگرد: از ۱٫۵ تا ۹۰ میلیمتر

  چهارگوش: از ۴ تا ۸۰ میلیمتر

  شش گوش: از ۴ تا ۸۰میلیمتر

سایر مقاطع بنا به درخواست مشتری میباشد